Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 74
Tất cả: 1200171
Chuyên mục - Thông báo
Về việc điều chỉnh một số nội dung hoạt động của Trang tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

           Kính gởi:          - Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố;

- Thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở;

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Trang tin điện tử của Sở (Website), Ban biên tập thông báo điều chỉnh, thay đổi một số nội dung về hoạt động điều hành, duyệt bài, tin đối với Website của Sở như sau:

1. Thời gian duyệt, đăng bài: không quá 2 ngày kể từ khi tác giả gởi bài (không kể thứ bảy, chủ nhật).

2. Duyệt nội dung của bài viết, tin viết

2.1. Phân chia lĩnh vực duyệt bài, tin viết

- Bà Phan Hồng Hạnh – Trưởng Ban biên tập duyệt bài tất cả các lĩnh vực do các thành viên trong ban biên tập chuyển qua.

- Ông Nguyễn Thanh Nhân – Phó Trưởng ban biên tập: duyệt bài lĩnh vực thuộc khối lao động, tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, dạy nghề. Địa chỉ mail: nhanldtbxhvl@gmail.com.

- Bà Lê Thị Huế Nhi – Thư ký ban biên tập: duyệt bài của khối huyện, thị, thành phố, bài tin thuộc khối phòng, chống tệ nạn xã hội, người có công, kế hoạch tài chính, công tác Đảng. Địa chỉ mail: huenhile49@yahoo.com.

- Ông Phạm Anh Tuấn - thành viên: duyệt bài lĩnh vực thuộc khối bảo trợ xã hội, giảm nghèo, trẻ em, đoàn thể. Địa chỉ mail: patuan88vl@gmail.com.

- Ông Nguyên Lâm Vân Tường – thành viên ban biên tập: cho đăng bài và thanh quyết toán bồi dưỡng thù lao viết bài cho tác giả.

2.2. Duyệt nội dung tin, bài

- Đối với các tin, bài đưa tin về nội dung mới của các văn bản mới ban hành của cấp Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến ngành: xem đây là tin ngắn; người duyệt phải biên tập ngắn gọn dạng tin ngắn. Tác giả khi đưa tin cần trích dẫn chính xác và đính kèm nội dung văn bản được đề cập đến để đăng toàn văn văn bản.

- Đối với các văn bản do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành: không đăng các bài viết dạng tóm tắt các văn bản báo cáo của sở; đối với những văn bản mang tính chất chỉ đạo thì đăng dạng tin ngắn và kèm theo văn bản gốc để người đọc tra cứu.

- Đối với tin đưa tin các hoạt động của ngành: thời gian đưa tin không quá 3 ngày sau khi diễn ra hoạt động; mỗi một nội dung liên quan không quá 3 hình ảnh minh họa.

- Đối với bài phân tích chuyên môn: cần trích dẫn nguồn số liệu, hình ảnh và ghi chú tài liệu tham khảo.

- Đối với những bài nghiên cứu được sưu tầm từ các trang tin điện tử khác (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội … hoặc các báo khác): tiền nhuận bút được hưởng bằng 50% số tiền của bài cùng loại theo quy chế (bao gồm cả hình ảnh).

2.3. Duyệt chi bồi dưỡng tin, bài: Nội dung duyệt chi cần ghi rõ bao nhiêu tin ngắn, bao nhiêu tin, bao nhiêu bài, chi tiết số tiền từng nội dung chi.

3. Định hướng hoạt động của Trang tin điện tử trong thời gian tới:

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở chịu trách nhiệm cung cấp văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách cho Ban biên tập Website để đăng tải.

- Tăng cường các tin bài liên quan đến hoạt động ở cơ sở; các bài viết chuyên môn sâu; các bài tin về gương điển hình trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là công tác giảm nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, dạy nghề.

- Về phân công duyệt tin: mỗi thành viên được phân công phát huy vai trò, tính trách nhiệm duyệt tin; trong trường hợp bài không đạt chất lượng, cần chỉnh sửa hoặc không thể đăng tải được thì cần phản hồi bằng email cho tác giả. Tránh trường hợp nhận bài nhưng không có hồi âm.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Trên đây là thông báo điều chỉnh một số nội dung của Trang tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi đến các đơn vị biết để thực hiện

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan