Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 29
Tất cả: 1200094
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu năm 2018

Tổ chức Tết trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2018, ngày 14/8/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp triển khai các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh và các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức Tết Trugn thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

3. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà, học bổng, tham gia vui Tết trung thu với trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng bị bão, lũ.

4. Truyền thông, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Sau triển khai thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội./.

H. Nhi – nguồn Công văn số 3354/LĐTBXH-TE

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan