Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 45
Tất cả: 1199849
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Năm 2018

Thực hiện Công văn 970/UBND-NC ngày 26/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018; Kế hoạch 23/KH-BCĐ-CAT ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về  tổ chức thực hiện " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch  số 39/KH-SLĐTBXH, ngày 11/6/2018 về Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 với các nội dung tổ chức các hoạt động ngày hội như sau:

Một là: Thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

 Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 08/CTr-BCĐ-CAT, ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tê nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

Tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TT,ATXH; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự".

          Phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

          Nêu gương một số điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong đơn vị.

          Tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thực hiện treo băng rôn từ ngày 01/8 đến 19/8/2018 với Khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung:"Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân".

Hai là: Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh:

Tăng cường các biện pháp phối hợp chính quyền, công an và các đoàn thể tại địa phương nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp xe máy, tài sản trong đơn vị và tệ nạn xã hội khác.

Nắm bắt thông tin, xử lý tình huống ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT khu vực xung quanh đơn vị.

Phối hợp tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ " điểm" do địa phương tổ chức ( nếu có).

Thông báo toàn thể các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo cờ Tổ quốc trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ từ ngày  01/8  đến ngày 19/8/2018.

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

 

Thanh Quyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan