Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 16
Tất cả: 901537
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Công khai dự toán Ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thực hiện theo thông tư số 61/2017/TT/2017-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018.

      Đính kèm các quyết định và phụ lục:

  1. Quyết định số: 174/QĐ-SLĐTBXH, ngày 14 tháng 5 năm 2018, Phụ lục kèm theo ;
  2. Quyết định số: 175/QĐ-SLĐTBXH, ngày 14 tháng 5 năm 2018,Phụ lục kèm theo;

 

Thúy Huyền – Phòng Kế hoạch – Tài Chính

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan