Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 122
Tất cả: 1185053
Chuyên mục - Thông báo
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Theo đó, ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 818/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Quyết định số 819/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công bố 09 (chín) thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 02 (hai) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội. Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định công bố 09 (chín) thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 03 (ba) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định công bố 01 (một) thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Các cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại UBND cấp xã, cấp huyện; trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (địa chỉ: sldtbxh.vinhlong.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

THÁI DOANH

Nguồn QĐ số 817/QĐ-UBND,

QĐ số 818/QĐ-UBND,

QĐ số 819/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan