Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 101
Tất cả: 1185107
Chuyên mục - Thông báo
Tuyên truyền để hiểu rõ về hoạt động tà đạo của “Hội thánh đức chúa trời”

Ngày 27/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo tuyên truyền cho cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên và người dân hiểu rõ hoạt động tà đạo của "Hội thánh đức chúa trời" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh vô hiệu hóa đối với các hoạt động truyền đạo trái pháp luật của tổ chức tà đạo "Hội thánh Đức chúa trời", nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và trong quần chúng nhân dân, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS cần tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong cơ quan, đơn vị, trường học về tác hại của các hoạt động truyền giáo tà đạo "Hội thánh đức chúa trời". Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu hoạt động truyền đạo trái pháp luật thì kịp thời báo tin cho cơ quan Công an biết xử lý vi phạm theo quy định.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long thực hiên tốt công tác tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại các hoạt động truyền giáo của tổ chức tà đạo "Hội thánh đức chúa trời", nhằm nâng cao nhận thức của người dân, để họ không tham gia vào các hoạt động của hội, gây ảnh hưởng đến gia đình, đời sống xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường học và các địa phương chủ động nắm chặt diễn biến tình hình kịp thời phát hiện và dấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng để tiện liên hệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo cơ quan chức năng, phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức biết; chỉ đạo Đài phát thanh tăng cường tuyên truyền rộng rãi nội dung nêu trên trong quần chúng nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các đối tượng truyền giáo tà đạo, không để xảy ra hoạt động dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

H. Nhi (nguồn: Vinhlong.gov.vn) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan