Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 87
Tất cả: 1184964
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Vũng Liêm thực hiện tốt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn

Trong quý I năm 2018, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 huyện Vũng Liêm phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức khai giảng được 07 lớp, có 223 học viên tham dự, đạt 27,8% chỉ tiêu huyện giao, các xã khai giảng lớp dạy nghề gồm: Trung Thành 02 lớp, Quới An 02 lớp, Trung Hiệp 01 lớp, Hiếu Thuận và Trung Nghĩa mỗi xã 01 lớp.

Khai giảng lớp dạy nghề xã Quới An

Hiện các xã, thị trấn còn lại đăng ký mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trong quý II là 18 lớp với 340 học viên. Các lớp đào tạo nghề năm 2018 gắn liền với việc làm ở ở địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Lao động sau khi học nghề phải có việc làm từ 80% trở lên và có thu nhập ổn định từ 2-3 triệu đồng một tháng, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình lao động, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phưong.  Ban chỉ đạo Đề án 1956 huyện Vũng Liêm quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên giao./.

                                                                     Trần Lực - Phòng LĐTBXH huyện Vũng Liêm

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan