Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 20
Tất cả: 928874
Chuyên mục - Các lĩnh vực về chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Bình Tân xây dựng kế hoạch hành động “Vì trẻ em bị ảnh hưởng IV/AIDS”

Ban chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Bình Tân vừa xây dựng kế hoạch hành động "Vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS trên địa bàn huyện Bình Tân" năm 2018 nhằm bảo vệ, chăm sóc tốt cho trẻ em theo chương trình hành động của huyện giai đoạn 2016- 2020 và hơn hết là góp phần đẩy lùi "căn bệnh thế kỷ" theo chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc.

Huyện Bình Tân có 19.395 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 2,2% dân số toàn huyện). Trong đó, có 1.515 trẻ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và đặc biệt hơn hết là đã có 5 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Trước tình hình trên, để duy trì kết quả đạt được (thông qua 3 mục tiêu chương trình) năm 2017,  năm 2018, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, trẻ em- gia đình, cộng đồng- xã hội về phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, ra sức bảo vệ, chăm sóc tốt nhất cho trẻ bị ảnh hưởng và trẻ đang mắc phải "căn bệnh thế kỷ" này. Cụ thể: giúp các em bị ảnh hưởng trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS; giúp trẻ đang bị nhiễm dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội; được chăm sóc sức khỏe, được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; được đến trường, vui chơi giải trí như  bao bạn bè bình thường khác,…  Từ đó, giúp các em có điều kiện để hòa nhập tốt với cộng đồng, xã hội.

Công Phúc – huyện Bình Tân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan