Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 49
Tất cả: 1199856
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thảo luận phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở

Chiều ngày 11/4/2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Trần Văn Khái, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp; dự họp có các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Theo dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở Lao động – Thương binh xã hội sẽ thực hiện tinh gọn, giảm đầu mối một số phòng và đơn vị trực thuộc như sau:

 - Sáp nhập một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Sáp nhập Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới và Phòng Bảo trợ xã hội thành Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới;

+ Sáp nhập Phòng Việc làm - An toàn lao động và Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, thành Phòng Lao động - Việc làm;

+ Đổi tên phòng Dạy nghề thành Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

+ Chuyển đổi Chi cục phòng, chống tệ nạn Xã hội thành Phòng phòng, chống tệ nạn Xã hội;

+ Sáp nhập Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và Nhà Tang lễ thành Nhà Tang lễ và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Giữ nguyên hiện trạng 04 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Sở; Phòng Người có công; Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Công tác Xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy được phê duyệt thì tổ chức bộ máy của Sở từ 09 phòng chuyên môn và 01 Chi Cục còn 08 phòng chuyên môn thuộc Sở; 06 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở còn 5 đơn vị. Như vậy sau khi kiện toàn giảm được 03 đầu mối thuộc Sở, giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Chi cục.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đều thống nhất cao với dự thảo Đề án, tuy nhiên còn một số ý kiến chưa thống nhất với cách đặt tên mới cho các phòng sau khi sáp nhập cũng như còn lúng túng trong việc xác định vị trí việc làm.

Kết thúc cuộc họp, ông Trần Văn Khái - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy phải theo quan điểm "Toàn diện - Lịch sử - Cụ thể - Phát triển" và nguyên tắc "Không nóng vội, không chủ quan, không đốt cháy giai đoạn, thực hiện tập trung, dân chủ". Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiên cứu cách đặt tên các phòng sau khi sáp nhập; xác định vị trí việc làm của đơn vị gửi lại Văn phòng tổng hợp.

Dự kiến, Sở sẽ tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy tại cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ trong kỳ họp tháng 4 năm 2018./.

Trần Diệu

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan