Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 123
Tất cả: 1199875
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Chỉ thị qui định cụ thể: Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 07 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).

Chỉ thị đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: 1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, cụ thể: 2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính. 3. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

H. Nhi (nguồn Chỉ thị số 08/CT-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan