Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 892785
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Vĩnh Long ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 28/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 - 2020.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình: tổ chức triển khai thực hiện các quy định liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, hoạt động dịch vụ, hộ gia đình.

Mục tiêu cụ thể: phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2018 - 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng. Xây dựng các mô hình về sử dung năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tòa nhà, giao thông vận tải (từ 2 - 4 mô hình/năm). Tiết kiệm 10 - 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở nhà nước trên địa bàn. Từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo….

Nội dung của Chương trình giai đoạn 2018 - 2020 bao gồm:

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đơn vị, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

-  Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà.

- Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng các mô hình thí điểm.

Theo Chương trình, các giải pháp thực hiện bao gồm: giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước; huy động và sử dụng kinh phí; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giải pháp về khao học và công nghệ; hợp tác quốc tế.

Kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2018 - 2020: hơn 27,2 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm cụ thể các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương./.

H. Nhi (nguồn: Quyết dịnh số 383/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan