Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 17
Tất cả: 892762
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long xác định năm 2018 là "Năm Dân vận chính quyền" vì vậy đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018 nhằm tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" từng đảng viên, công chức, viên chức người lao động, phát huy quyền làm chủ của mỗi cá nhân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn trong đơn vị. Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018 góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết của Đảng bộ Sở; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc cấp thiết, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, một số nội dung trọng tâm:

Đối tượng đăng ký xây dựng điển hình "Dân vận khéo" bao gồm: Tập thể: Đảng ủy Sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở; cơ quan, đơn vị, phòng, ban. Cá nhân: đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ.

Nội dung đăng ký thực hiện: Vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh; thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong cơ quan, đơn vị của quần chúng nhân dân; giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phòng chống các loại tội phạm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể chính trị - xã hội thật sự vững mạnh, trong sạch vững mạnh v…v… Trên cơ sở những nội dung gợi ý nêu trên cấp ủy chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị mình để đăng ký.

          Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 9/2018

          Đảng ủy Sở yêu cầu cấp ủy chi bộ tổ chức đăng ký cần tập trung xây dựng các điển hình có trọng tâm, trọng điểm chọn những tập thể, cá nhân có điều kiện thực hiện giải quyết những vấn đề bức xúc khó khăn của cơ quan, đơn vị để đầu tư tổ chức thực hiện đạt chất lượng tốt. Đảng bộ Sở chọn 02 điển hình của tập thể trong năm 2018 để tập trung chỉ đạo thực hiện: Chi bộ 7 (Cơ Sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long); Phòng Dạy nghề thuộc Chi bộ 3; hai đơn vị được lựa chọn điển hình năm 2018 đăng ký nội dung xây dựng điển hình dân vận khéo năm 2018 gửi về Đảng ủy Sở; cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện điển hình theo hướng dẫn.

Theo kế hoạch, hàng năm Đảng ủy Sở sẽ tổ chức hội nghị sơ kết năm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo tại đơn vị./.

H. Nhi (nguồn Kế hoạch số 03-KH/ĐUS) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan