Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 13
Tất cả: 927299
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
10 thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

 Ban chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ban hành Kế hoạch số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 về việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 kèm theo Phụ lục quy định một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 như sau:

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018. 

2. Kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc giúp phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

3. Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

4. An toàn lao động để trở về bên gia đình.

5. Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

6. Hãy sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo chất lượng để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

7. Nghĩ về an toàn và làm việc an toàn. 

8. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình và đồng nghiệp.

9. Cải thiện điều kiện làm việc vì sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động.

10. Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động. 

Ban chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động chỉ đạo các địa phương tham khảo, sử dụng một số thông điệp, khẩu hiệu trên để tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018./.

Q.C (nguồn theo Kế hoạch số 398/KH-BCĐTƯ)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan