Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 50
Tất cả: 1184962
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội tháng 01 năm 2018

Trong tháng 01 năm 2018, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả như sau:

- Công tác dạy nghề, việc làm - an toàn lao động, lao động tiền lương - bảo hiểm xã hội: Tuyển sinh đào tạo cho 1.228 người, lũy kế từ đầu năm tuyển sinh học nghề cho 3.317 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 63,53%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 42,55%. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành nghề đào tạo, điều chỉnh thời gian đào tạo, định mức chi phí đào trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tạo việc làm mới cho 2.480 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 80 người. Phối hợp xây dựng kế hoạch thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động gắn với thực hiện Đề án "Sinh kế giảm nghèo" tại 02 xã Trung Hiếu và Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm; kế hoạch hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu lao động huyện Tam Bình, huyện Mang Thít. Trình Ban thi thi khen thưởng tỉnh hiệp y thành tích 06 đơn vị đề nghị Trung ương khen thưởng công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Công tác chính sách người có công: Tổ chức đưa 3 thân nhân Liệt sĩ đi nhận bằng Tổ quốc ghi công tại Hà Nội và  lập danh sách cho 40 thân nhân Liệt sĩ đi dự lễ phát bằng Tổ quốc ghi công tại Vĩnh Long. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định 767 hồ sơ người có công, đạt 689 hồ sơ, không đạt 78 hồ sơ; chi trả trợ cấp tháng 01 năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố với 11.391 định suất, kinh phí 17,3 tỷ đồng; Đề nghị các cơ quan xem xét giải quyết 265 trường hợp hồ sơ người có công. Trình tỉnh ủy thành lập đoàn thăm tặng quà Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách; đề nghị Thường trực Ban quản lý Quỹ vì người nghèo phân bổ kinh phí cấp huyện mua BHYT cho 949 trường hợp vợ liệt sĩ tái giá.

- Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội: Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và dự án hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò nâng cao đời sống; 02 năm thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 04 huyện; Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 1.692 quà tết cho hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội. Hướng dẫn cấp huyện tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ. Trình UBND tỉnh danh sách 1.154 cụ cao tuổi được Chúc thọ - Mừng thọ trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; cứu tế 01 trường hợp với số tiền 500 ngàn đồng.

- Công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới: Tổ chức Hội thảo tăng cường trách nhiệm của cán bộ cấp xã trong việc quản lý công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại địa phương. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương cho trẻ em quốc tịch nước ngoài đến trường; tổ chức truyền hình trực tiếp "Cặp lá yêu thương"; tổng hợp danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, cận nghèo tại các huyện nhận quà Tết nguyên đán năm 2017; cập nhật số trẻ em tăng giảm quí 4 vào phần mềm quản lý trẻ em của Sở. Kết hợp Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo hiểm nhân thọ AIA tổ chức trao 30 suất học bổng cho trẻ em khó khăn, với kinh phí 15 triệu đồng. Vận động quà Tết Nguyên đán 2018. Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho các nhà tài trợ tiêu biểu năm 2017. Khảo sát, can thiệp và hỗ trợ 01 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường.

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập Tổ công tác liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2018. Đội kiểm tra liên ngành 178 phối hợp Công an huyện Tam Bình, Long Hồ tổ chức 02 đợt triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tam Bình và Long Hồ xử lý theo thẩm quyền; ban hành kế hoạch phối hợp Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long; kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy năm 2018. Khảo sát địa bàn xây dựng kế hoạch thành lập mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng tại phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, tổ chức hội nghị tổng kết ngành năm 2017 triển khai kế hoạch năm 2018; hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017; các khối thi đua chấm điểm thi đua và bình xét thi đua năm 2017; thành lập lại các tổ công tác hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố. Phân bổ kinh phí năm 2018 cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Trong tháng 02 năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện một nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công tác dạy nghề, việc làm - an toàn lao động, lao động tiền lương - bảo hiểm xã hội: Tuyển sinh học nghề cho 1.200 người; trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018. Tổ chức hội nghị tổng kết xuất khẩu lao động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Theo dõi tình hình trả lương năm 2017 cho người lao động và thực hiện theo lương tối thiểu vùng năm 2018.

- Công tác chính sách người có công: triển khai thực hiện mua bảo hiểm y tế cho vợ liệt sỹ tái giá; hỗ trợ hộ gia đình chính sách nghèo, cận nghèo tại huyện Vũng Liêm; phê duyệt danh sách điều dưỡng năm 2018 và lập kế hoạch điều dưỡng tập trung để triển khai thực hiện; triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đưa vào phần mềm quản lý, nhập hồ sơ hưởng theo Nghị định số 59/2003/NĐ-CP vào phần mềm; thăm tặng quà gia đình chính sách người có công nhân dịp Tết nguyên đán năm 2018.

- Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội: Tổng hợp tình hình chăm lo tết cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 từ các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chúc thọ mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong tỉnh. Tổng hợp danh sách hộ thoát nghèo đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí mua bảo hiểm y tế theo Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới: Tổ chức thăm, tặng quà tết cho 400 em tại 4 huyện Mang Thít, Bình Tân,Vũng Liêm và thị xã Bình Minh với tổng số tiền là 80 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; tiếp nhận quà của nhà tài trợ (sữa vinamilk); tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác trẻ em và nữ đại biểu dân cử, nữ lãnh đạo quản lý chủ chốt từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ 100 triệu đồng.

- Công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm:  Đội kiểm tra liên ngành phối hợp tổ chức khảo sát địa bàn, kiểm tra hành chính và triệt xóa tụ điểm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp ra mắt "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng" tại Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh; Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động mô hình Điểm tư vấn.

- Lãnh chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, tổ chức trực cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị; các khối thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018. Giải ngân kinh phí năm 2018.

H. Nhi (nguồn: Báo cáo số 17/BC-SLĐTBXH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan