Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 80
Tất cả: 1199864
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Quy định mới về quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu xuất khẩu lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2017 quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các Doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng nhập vào địa chỉ https://csdl.dolab.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp, truy cập vào mục "Cấp mới giấy phép" để cập nhật đầy đủ thông tin vào tờ khai; đăng tải hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trong 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép trả lời hồ sơ của doanh nghiệp là phù hợp hoặc chưa phù hợp, trường hợp chưa phù hợp phải nêu rõ lý do và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung giấy tờ.

Trong 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được thông báo trả lời hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp đã phù hợp, doanh nghiệp nộp bản gốc hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp về xuất khẩu lao động có thể thực hiện các thủ tục như cấp, đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động ở địa chỉ website đã nêu ở trên.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

Q.Cảnh (nguồn theo Thông tư số 35/2017/TT-BLĐTBXH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan