Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 107
Tất cả: 1199878
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Quy định mới về hai hình thức liên kết đào tạo nghề

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2017 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Tại Điều 4 Thông tư này quy định liên kết đào tạo nghề được tổ chức theo 2 hình thức sau:

Thứ nhất, Liên kết phối hợp đào tạo là việc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trực tiếp tham gia giảng dạy chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

Nhà nước khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp liên kết để tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; trong đó doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác trong xác định chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên doanh nghiệp, tổ chức tuyển sinh/tuyển dụng, tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp, ký kết hợp đồng đào tạo với người học…; Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hợp tác để tổ chức và công nhận kết quả đào tạo một số modun, môn học lý thuyết và thực hành (bao gồm cả đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn).

Thứ hai, Liên kết đặt lớp đào tạo là việc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/01/2018./.

Q.Cảnh (theo nguồn Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan