Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 64
Tất cả: 902507
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Công khai dự toán bổ sung năm 2017

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Long Công khai Ngân sách bổ sung của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Văn Phòng Sở.

  1. Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/01/2018 và Phụ lục
  2. Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/01/2018 và Phụ lục

                                                             

                                                                Tấn Trung - Phòng KHTC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan