Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 72
Tất cả: 871899
Chuyên mục - Chính sách Xã hội
Kết quả thực hiện công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Năm 2017, công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng chú ý sau: Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 24/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về công tác quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đã thành lập được 92 tổ công tác cai nghiện ma túy tại 109 xã, phường, thị trấn; có 216 người nghiện áp dụng đồng thời biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận, tư vấn, giáo dục và vận động, tư vấn hỗ trợ tâm lý được 125 cuộc với 174 lượt tiếp cận người nghiện. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về trách nhiệm phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, phong phú về nội dung, thiết thực và gần gũi với người dân, góp phần làm tốt công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy tại địa phương.

Trong năm 2018: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy. Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy cho cán bộ cấp xã nắm vững các quy trình và thủ tục hồ sơ đối với mỗi hình thức cai nghiện. Duy trì và xây dựng mới mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng tại xã Song Phú huyện Tam Bình và Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh.   Hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy về địa phương, tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế gia đình. Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra hoạt động Tổ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Cơ sở Cai nghiện ma túy thực hiện tốt quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh tập huấn cho lực lượng bảo vệ và phối hợp với các ngành chức năng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

 

 

NHUNG LÊ(Nguồn: báo cáo số 227/BC-SLĐTBXH).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan