Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 61
Tất cả: 902504
Chuyên mục - Chính sách Xã hội
Quy định mới về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội

Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, quy định cơ cấu tổ chức và định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm: Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.. Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội công lập được xác định theo các nhóm công việc cơ bản sau: Hành chính - Tổng hợp; Công tác xã hội và phát triển cộng đồng; Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn; Y tế - Phục hồi chức năng; Các phòng, khoa hoặc bộ phận có tên gọi khác do cấp có thẩm quyền quyết định. Vị trí việc làm tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm: Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành;  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội;  Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ. Đồng thời, Thông tư quy định cụ thể 12 định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Các Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện quy trình trợ giúp đối tượng theo 06 bước: (1) Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của đối tượng; tổ chức sàng lọc và phân loại đối tượng. (2) Đánh giá về tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và các nhu cầu của đối tượng. (3) Lập kế hoạch trợ giúp đối tượng. (4) Thực hiện kế hoạch trợ giúp. (5) Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và đánh giá sự tiến triển của đối tượng; giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết. (6) Lập kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng.

Theo đó, Thông tư quy định các Cơ sở trợ giúp xã hội phải đạt các tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên và nhà; y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng; giáo dục và học nghề; văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018./.

Đính kèm Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH

H. Nhi (nguồn Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan