Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 59
Tất cả: 902492
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017

Chiều ngày 08/01/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, tham dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Văn Khái, Bí thư Đảng ủy Sở và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở.

Năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổ chức triển khai, học tập đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 100% đảng viên, công chức, viên chức (được triệu tập) đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. Có 04 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 03 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 86,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 09 đảng viên. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua "dân vận khéo" và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phấn đấu các đoàn thể đều đạt vững mạnh, trong sạch vững mạnh; quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng cơ quan văn hóa, có 95% tập thể, cá nhân đạt chuẩn văn hoá; Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bảo vệ bí mật Nhà nước và xây dựng cơ quan an toàn. Tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại đơn vị có chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Hình: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đề ra chủ đề công tác năm 2018 "Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả", toàn thể đảng viên đã biểu quyết thông qua 06 chỉ tiêu tập trung thực hiện trong năm 2018: (1) Tổ chức triển khai, học tập đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 100% đảng viên, công chức, viên chức (được triệu tập) đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. (2) Có 04 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 04 Chi bộ thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 10 đảng viên. (3) Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn: Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 30.000 người. Góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 67%, trong đó qua đào tạo đạt 46%. Tạo việc làm mới cho 19.000 lao động; Trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 800 người. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người có công. Tạo điều kiện hỗ trợ để người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú. Triển khai, phối hợp vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa của toàn tỉnh đạt 5 tỷ đồng.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%. Phấn đấu 15 tập thể (100%) đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 08 tập thể đạt lao động xuất sắc; 90% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở theo tỷ lệ quy định. (4) Tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua "Dân vận khéo" và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phấn đấu các đoàn thể đều đạt vững mạnh, trong sạch vững mạnh. (5) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND, ngày 04/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng cơ quan văn hóa; Phấn đấu 95% tập thể, cá nhân đạt chuẩn văn hoá; Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bảo vệ bí mật Nhà nước và xây dựng cơ quan an toàn. (6) Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại đơn vị, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Hình: Đ/c Phan Hồng Hạnh - UVBCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Phó Giám đốc Sở trao giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dịp này, Đảng ủy Sở trao giấy khen cho tập thể Chi bộ 1 và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

H. Nhi

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan