Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 58
Tất cả: 902484
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 26/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm, cắt giảm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ hai: thực hiện nghiêm Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; Ban hành quy chế mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thứ ba: xây dựng, ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc: Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn hiện hành. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 250C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch trong phòng và nhiệt độ bên ngoài từ 3-5 ºC. Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.  Quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên việc thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Thứ tư: thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp bằng các hình thức treo các băng rôn, pa-nô cổ động, tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị và tại các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý./.

Q.C

(nguồn theo Chỉ thị số 16/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan