Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 65
Tất cả: 902495
Chuyên mục - Chính sách Xã hội
Vĩnh Long tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với trường Đại học Lao động - Xã hội Cơ sở II tổ chức tập huấn Công tác giảm nghèo cho hơn 300 đại biểu là cán bộ phụ trách giảm nghèo của 8 Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và cộng tác viên công tác xã hội của 109 xã, phường, thị trấn.

         

Hình: Giảng viên triển khai nội dung tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến chính sách định hướng giảm nghèo như hướng dẫn đối thoại chính sách giảm nghèo; hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hàng năm và hướng dẫn kiểm tra và giám sát đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 giúp nâng cao kỹ năng thực hiện công tác giảm nghèo cho đại biểu cấp huyện, cấp xã. Đây cũng là đợt tấp huấn cuối cùng trong năm 2017 của chương trình giảm  nghèo,  được biết từ đầu năm đến nay, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức được 23 lớp tập huấn cho đại biểu các cấp trên địa bàn tỉnh ./.

 

                                                                      THU PHAN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan