Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 62
Tất cả: 902514
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày  07/12/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như sau:

Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng.

Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng.

Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng.

 Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng.

Nghị định này cũng nêu rõ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn khác nhau thì đơn vị hoạt động ở địa bàn nào phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động ở khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Theo nghị định, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Mức lương trả cho người lao động làm việc giản đơn nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, và phải cao hơn ít nhất 7% đối với người lao động đã qua học nghề.

Nghị định cũng quy định doanh nghiệp không được xoá, xắt giảm các chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại… khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Kèm Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Tấn Tươi – Thanh tra Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan