Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 56
Tất cả: 902479
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

  Năm 2017, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long  thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản đã đề ra cụ thể là:

Giải quyết việc làm mới cho 6.080 lao động, đạt tỷ tệ 110,55% kế hoạch (vượt 0,55% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, xuất khẩu lao động 50 người, đạt 1005 kế hoạch . Đào tạo nghề cho 3.735 lao động, đạt tỷ lệ 106,7%, (vượt 0,4% so với cùng kỳ năm 2016). Góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 54,28%, đạt tỷ lệ 100,15% so với kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác chăm lo và triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách, người có công, trong năm vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố Vĩnh long được hơn 503 triệu đồng, nâng tổng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của đơn vị hơn 1,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều cuối năm 2017, đơn vị giảm 167 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 0,41% (vượt 0,11%), đạt 136,67% so với kế hoạch. Đến nay, Hộ nghèo của thành phố Vĩnh Long còn 525 hộ, tỷ lệ 1,31%.

Ngoài ra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; tăng cường công tác vận động các nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội,…cơ bản đến nay đơn vị hoàn thành nhiệm vụ do Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long giao./.

Bình An (nguồn: báo cáo số 85/BC-PLĐ-TBXH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan