Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 19
Tất cả: 928921
Chuyên mục - Công dân phản ánh cơ quan trả lời
Tôi hiện nay là người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại gia đình, vậy tôi được hưởng các chế độ gì của Nhà nước?

Vấn đề này, phòng Người có công trả lời như sau:

Theo điều 23, 24 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

1. Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

2. Trợ cấp người phục vụ kể từ ngày được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Mức trợ cấp hàng tháng cho người phục vụ bà mẹ bằng một lần mức chuẩn  (theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, mức chuẩn là: 1.417.000 đồng).

Phòng Người có công

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan