Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 19
Tất cả: 928873
Chuyên mục - Công dân phản ánh cơ quan trả lời
CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC VỚI CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Câu hỏi của người lao động: Tôi đang công tác tại Công Ty TNHH N.M, tôi ký hợp đồng lao động với Giám đốc Công ty là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn, với mức lương khởi điểm là 3.000.000 đồng, định kỳ 02 năm nâng lương một lần. Đến thời hạn nâng lương tháng 01/2018 là 4.250.000 đồng.

Tháng 8/2017 Công ty có nhu cầu bố trí tôi làm công việc khác với công việc đã ghi trên Hợp đồng lao động đã ký, công việc này cũng phù hợp với khả năng của tôi, với mức lương mới là 4.250.000 đồng. Như vậy, tôi được hưởng lương mới từ thời gian nào? Quy định nào và tôi có phải ký lại Hợp đồng lao động động?

Vấn đề này được phòng LĐ-TL-BHXH trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động năm 2012, quy định: Nội dung hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Tại Điều 35 của Bộ luật Lao động năm 2012, quy định:Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, công việc và mức lương là nội dung của Hợp đồng lao động, Công ty có nhu cầu và bạn đồng ý điều chỉnh nội dung của Hợp đồng lao động thì hai bên có thể thỏa thuận bằng phụ lục Hợp đồng lao động hoặc ký lại Hợp đồng lao động mới. Thời hạn áp dụng của nội dung phụ lục Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng lao động mới do hai bên thỏa thuận.

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin phúc đáp đến bạn.

Trân trọng kính chào !

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan