Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 43
Tất cả: 1200111
Chuyên mục - Công dân phản ánh cơ quan trả lời
CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ CHỒNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Câu hỏi của người lao động:

Hiện nay tôi làm việc tại Doanh nghiệp tư nhân, có giao kết hợp đồng lao động, tham gia Bảo hiểm xã hội từ năm 2011. Khi vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Chỉ có tôi tham gia Bảo hiểm xã hội thì hưởng chế độ thai sản thế nào?

Chào bạn!

Nhận được câu hỏi của bạn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long xin phúc đáp như sau:

1. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản, cụ thể:

a. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

Tại khoản 2 Điều 34 Luât bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

"- 05 ngày làm việc; 

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con".

b. Mức hưởng:

Tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng thai sản như sau:

"- Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

- Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày".

Như vậy, bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

+ Tùy từng trường hợp mà bạn được nghỉ từ 05 đến 14 ngày và phải nghỉ trong khoảng thời gian  30 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

+ Mức hưởng 01 ngày = 100% Mức bình quân tiền lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ vợ sinh/24 ngày.

2. Ngoài ra, chỉ có chồng tham bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con:

Theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Lao động nam thỏa điều kiện là đang tham gia Bảo hiểm xã hội ít nhất 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh và vợ không tham gia Bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, vợ bạn không tham gia Bảo hiểm xã hội và bạn đóng Bảo hiểm xã hội liên tục từ năm 2011 đến thời điểm vợ bạn sinh, nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con (ví dụ tại thời điểm tháng 11/2017 là 2.600.000 đồng cho mỗi con).

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin phúc đáp đến bạn.

Phòng LĐ-TL-BHXH

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan