Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 177
Hôm nay: 392
Trong tuần: 9413
Trong tháng: 76829
Tất cả: 11144041
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực trong 8 tháng đầu năm 2017.

Được biết, trong tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho 3.090 người, trong đó, tổ chức 40 lớp đào tạo nghề cho 960 lao động nông thôn. Lũy kế từ đầu năm 2017, đã tổ chức tuyển sinh học nghề cho 17.445 người, đạt 64,61 % kế hoạch năm, trong đó tổ chức 201 lớp đào tạo nghề cho 5.303 lao động nông thôn, đạt 96,41% kế hoạch năm 2017. Góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 62,37%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,25%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa lại các chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy để thực hiện chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nhiều thuận lợi, đặc biệt là việc triển khai lồng ghép công tác đào tạo nghề với Dự án Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, lồng ghép đào tạo nghề với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tích cực tìm kiếm thị trường việc làm, bao tiêu sản phẩm cho người lao động trước khi tổ chức lớp đào tạo nghề. Ngoài ra, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công tác dạy nghề như: báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Dự án "Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống" giai đoạn 2017 - 2020"...

Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới trong tháng 8 năm 2017 cho 3.203 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 89 người. Lũy kế từ đầu năm, giải quyết việc làm 18.875 lao động, đạt 99,34% kế hoạch năm, trong đó, xuất khẩu lao động 659 người, đạt 94,14% kế hoạch năm. Tổ chức giám sát điều tra cung cầu lao động năm 2017 tại các huyện, thị xã, thành phố. Báo cáo tình hình, thu thập, nhập tin, lưu trữ và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu cung cầu lao động từ năm 2010 đến nay. Phối hợp tốt trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ người lao động tham gia xuất khẩu lao động, đặc biệt đối với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hưởng đúng và đầy đủ các chế độ chính sách theo Quy chế đã đề ra.

 

Kế hoạch trọng tâm công tác lao động, người có công và xã hội trong tháng 9 năm 2017

 

Theo đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2017:

- Công tác dạy nghề, việc làm - an toàn lao động, lao động tiền lương - bảo hiểm xã hội

Tuyển sinh học nghề cho 2.500 người, trong đó tổ chức đào tạo nghề cho 765 lao động nông thôn. Báo cáo Tổng cục Dạy nghề số liệu thống kê định kỳ về giáo dục nghề nghiệp. Tham gia khảo sát hiện trạng nguồn lao động và việc làm của lao động nông thôn, phối hợp với Công ty cổ phần 3H Đồng Tháp để phối hợp các cơ sở đào tạo tổ chức lớp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự án "tăng cường năng lực đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động". Chuẩn bị tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2017. Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Giám sát điều tra cung cầu lao động năm 2017 tại các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động; thẩm định và phê duyệt hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phát sinh đã thẩm định. Xúc tiến hoàn thiện xây dựng Đề án "Sinh kế giảm nghèo" của tỉnh Vĩnh Long và tại 02 xã điểm của huyện Vũng Liêm. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giám sát đợt II năm 2017 về thực hiện chính sách pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đề suất UBND tỉnh chủ trương thanh toán tiền trợ cấp thôi việc, mất việc cho công nhân viên đã công tác tại ban quản lý các dự án giao thông cũ. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo đề án 31 giai đoạn 2017 - 2021.

- Công tác chính sách người có công: Thẩm định, ban hành quyết định tăng, giảm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và lập danh sách chi trả trợ cấp tháng 09/2017 cho đối tượng người có công. Tổng hợp hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ tồn đọng đợt 3 trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tập trung giải quyết các hồ sơ người có công, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết các hồ sơ người có công. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công ở các địa phương. Phối hợp với địa phương xác minh giải quyết đơn yêu cầu của công dân.

- Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội: Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo; phối hợp tổ chức trao bò giống cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer tại các huyện, thị xã; phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long quay phóng sự về giảm nghèo và các chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và tập đoàn Vingroup tặng học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lập kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng cơ sở dự liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030"; lấy ý kiến đóng góp các ngành về Đề án đổi mới và phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 – 2020; đưa thông tin về trình tự thủ tục, hồ sơ cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP lên trang thôn tin điện tử của Sở.

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới: Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức trao 30 suất  học bổng do Tổ chức AIA tài trợ; 15 suất học bổng do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm đồng tài trợ, với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Phối hợp Cơ sở phục hồi chức năng Ngọc Điểu tiếp nhận xe chuyên dụng dành cho trẻ khuyết tật. Kết hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp định kỳ đánh giá hỗ trợ kết quả 6 tháng đầu năm và đề xuất kế hoạch hỗ trợ sửa chữa 05 nhà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ và hệ thống nước sạch cho 02 trường học của huyện Long Hồ. Hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

- Công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm: Tổ chức tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm cho 500 sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây. Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh kế hoạch liên ngành số 04/HDLN-LĐTBXH-CAT-SNV-STC ngày 28/8/2012 thực hiện quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy, đề nghị sửa đổi bổ sung những nội dung không phù hợp. Tiếp tục phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy. Liên hệ với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh nhận và trả học viên đang quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Giám sát, hướng dẫn hoạt động của Mô hình điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị người nghiện ma túy tại cộng đồng ở xã Song Phú, huyện Tam Bình. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm kiểm tra hành chính 03 cuộc.

Cơ sở cai nghiện ma túy: Lập kế hoạch tổ chức cho học viên vui chơi, sinh hoạt nhân ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017). Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong nội trại trước trong và sau lễ Quốc khánh 2/9, kịp thời nắm bắt các thông tin để báo cáo cho lãnh đạo ngăn chặn và xử lý kịp thời trong nội trại. Xúc tiến triển khai xây dựng, sửa chữa nâng cấp hàng rào và mua trang thiết bị phục vụ công tác của Cơ sở cai nghiện.

- Công tác thanh, kiểm tra: phúc tra việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động đối với các đơn vị đã kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Công bố kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông được xem là tai nạn lao động xảy ra đối với ông Lê Minh Trung là người lao động của Công Ty dầu khí Cửu Long. Kiểm tra về việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, sử dụng lao động trẻ em và bình đẳng giới đối với 22 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mang Thít. Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũng Liêm.

- Công tác khác của ngành: các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2017 để có giải pháp đôn đốc, tập trung huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ, khả năng hoàn thành kế hoạch được giao khó khăn ..v..v… Rà soát, kiểm tra tình hình, tiến độ giải ngân sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện các công tác của ngành đã được phân bổ năm 2017, điều tiết đảm bảo hoàn thành giải ngân, sử dụng kinh phí theo kế hoạch được giao và có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc chuẩn bị cho kế hoạch, chương trình công tác năm 2018. Lưu ý việc đề xuất các mô hình, giải pháp, cách thức mới trong triển khai thực hiện công tác của ngành năm 2018. Định kỳ phải bổ sung, cập nhật số liệu các lĩnh vực công tác của ngành vào phần mềm số hóa theo định kỳ (ít nhất 01 lần/quý); khai thác sử dụng có hiệu quả số liệu trên phần mềm số hóa phục vụ cho thực hiện các chính sách, nhiệm vụ công tác của ngành./.

                                                                              H. Nhi (nguồn: Báo cáo số 149/BC-SLĐTBXH)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan