Văn bản chỉ đạo điều hành

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 1224/QĐ-BTC VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH. 22/06/2022 22/06/2022
2 5079/BTC-QLG Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát 02/06/2022 02/06/2022
3 364/CĐ-TTg Về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 20/04/2022 20/04/2022
4 460/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC NỢ CÔNG ĐẾN NĂM 2030 14/04/2022 14/04/2022
5 54/NQ-CP BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 12/04/2022 12/04/2022
6 50/NQ-CP Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 08/04/2022 08/04/2022
7 412/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 31/03/2022 31/03/2022
8 54/NQ-HĐND Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh VĨnh Long để thực hiện công trình, dự án 24/03/2022 24/03/2022
9 83/QĐ-SLĐTBXH Ban hành quy chế tiếp công dân 07/03/2022 07/03/2022
10 25/NQ-CP Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022 07/03/2022 07/03/2022
11 09/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 14/02/2022 01/04/2022
12 246/QĐ-UBND Ban hành Đề án hỗ trợ khai thác sử dụng lực lượng lao động tỉnh Vĩnh Long đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trở về giai đoạn 2021-2025 10/02/2022 10/02/2022
13 08/2022/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 09/02/2022 25/03/2019
14 1304/BTC-VI V/v bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 01/02/2022
15 156/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 29/01/2022 29/01/2019
16 15/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 28/01/2022 01/02/2022
17 03/2022/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 12/01/2022 01/03/2022
18 14/2021/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2021 14/02/2022
19 18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng 15/12/2021 01/02/2022
20 33/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 06/11/2021 06/11/2021
21 126/NQ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 08/10/2021 08/10/2021
22 06/2021/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA 01/10/2021 15/11/2021
23 07/2021/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 01/10/2021 20/11/2021
24 05/2021/TT-TTCP QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 01/10/2021 20/11/2021
25 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trinh tiếp công dân 01/10/2021 15/11/2021
26 28/2021/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bới đại dịch covid-19 01/10/2021 01/10/2021
27 03/2021/TT-TTCP QUY ĐỊNH CHI TIẾT DANH MỤC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TẠI THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 30/09/2021 20/11/2021
28 03/2021/TT-TTCP QUY ĐỊNH CHI TIẾT DANH MỤC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TẠI THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 30/09/2021 20/11/2021
29 03/2021/UBTVQH15 Nghị Quyết Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 24/09/2021 24/09/2021
30 116/NQ-CP Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 24/09/2021 24/09/2021
<<<1 2>>>