Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 93
Tất cả: 1185069

Văn bản QPPL


Số văn bản:  Trích yếu văn bản: 

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực
11/2018/QĐ-UBND
Quyết định ban hành quy định nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  
15/11/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
126/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long  
09/08/2018 Lĩnh vực khác
125/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng  
09/08/2018 Lĩnh vực khác
46/2018/TT-BTC
Thông tư quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin  
08/07/2018 Liên Bộ ngành Lĩnh vực khác
03/2018/TT-BLĐTBXH
Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp  
04/07/2018 Liên Bộ ngành Lĩnh vực khác
6084/BTC-NSNN
Công việc về việc một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để cải cách tiền lương theo quy định của Luật NSNN năm 2015  
27/06/2018 Liên Bộ ngành Lĩnh vực khác
129/2017/TT-BTC
Thông tư quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên  
27/06/2018 Liên Bộ ngành Lĩnh vực khác
145/2017/TT-BTC
Triển khai thông tư 145  
04/04/2018 Liên Bộ ngành Lĩnh vực khác
15/2017/QH14
Luật về quản lý sử dụng tài sản công  
18/12/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
73/2017/TT-BTC
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 73/2017, ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính  
15/12/2017 Khác Lĩnh vực khác
1308/SLĐTBXH-KHTC
Các tin khác:
24/11/2017 Khác Lĩnh vực khác
92/2017/TT-BTC 22/11/2017 Khác Lĩnh vực khác
37/KH-UBND 12/11/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
02/11/2017 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
TT 48, 49, 50, 51, 52 17/07/2017 Liên Bộ ngành Lĩnh vực khác
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối