Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1. Công dân chọn thủ tục hành chính và lĩnh vực mình muốn nộp hồ sơ, nếu là hồ sơ cho phép nộp trực tuyến công dân nhấn nút nộp hồ sơ

Nếu không có nút nộp hồ sơ tức là hồ sơ phải nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.

Bước 2. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ...

Bước 3. Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.

 

Công dân đăng ký nhận kết quả tại đơn vị hoặc qua đường bưu điện.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Bước 1. Công dân chọn thủ tục hành chính và lĩnh vực mình muốn nộp hồ sơ, nếu là hồ sơ cho phép nộp trực tuyến công dân nhấn nút nộp hồ sơ

1.jpg

Nếu không có nút nộp hồ sơ tức là hồ sơ phải nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.

Bước 2. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ...

2.jpg

Bước 3. Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.

 

Công dân đăng ký nhận kết quả tại đơn vị hoặc qua đường bưu điện.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

4.jpg

Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để Công dân biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.