Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 48
Tất cả: 1222898

Nhà Tang lễ tỉnh Vĩnh Long

 

NHÀ TANG LỄ TỈNH VĨNH LONG

Họ Và Tên: Nguyễn Nguyễn Cứu Quốc

Chức vụ: Giám đốc

SĐT: 0913174672

Thư điện tử:

+ Lãnh đạo: nncquocvl@gmail.com

+ Cơ quan:nncquoc@gmail.com

 

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

- Tổ chức lễ tang theo đúng quy định của Pháp luật về văn hoá, môi trường, giao thông; đảm bảo tổ chức lễ tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

- Tổ chức phục vụ lễ tang các đối tượng thuộc diện chính sách và cán bộ từ trần theo quy định.

- Tổ chức phục vụ, dịch vụ lễ tang các đối tượng khác và công dân, cung cấp các dịch vụ mai táng (nếu có).

- Tổ chức tiếp đón, phục vụ đoàn viếng lễ tang, hướng dẫn hỗ trợ thân nhân thăm viếng theo quy định.

- Lập và lưu giữ hồ sơ Nhà tang lễ theo quy định.

- Thực hiện bảo quản, duy tu, giữ gìn cơ sở vật chất, công trình kiến trúc, cây cảnh và các công trình khác của Nhà tang lễ được giao quản lý.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân cấp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và theo quy định của pháp luật.