giáo dục nghề nghiệp

TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021

TLtuyentruyenGDNN-2021.doc