Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 56
Tất cả: 1184953

Lĩnh vực Phòng chống Tệ nạn xã hội

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1
Thủ tục giảm 50% cho đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm  

Tải tập tin đính kèm
2
Thủ tục miễn 100% cho các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm  

Tải tập tin đính kèm
3
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện  

Tải tập tin đính kèm
4
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện  

Tải tập tin đính kèm
5
8.Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội  

Tải tập tin đính kèm
6
7.Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”  

Tải tập tin đính kèm
7
6. Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội  

Tải tập tin đính kèm
8
4.Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải tập tin đính kèm
9
3.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải tập tin đính kèm
10
5.Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải tập tin đính kèm
11
2.Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải tập tin đính kèm
12
1.Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải tập tin đính kèm
 Trang đầu    1    Trang cuối