Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 92
Tất cả: 1185030

Lĩnh vực Người có Công với Cách mạng

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1
Cấp giấy báo tử  

Tải tập tin đính kèm
2
1.Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3
2.Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp  

Tải tập tin đính kèm
4
3.Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác  

Tải tập tin đính kèm
5
4.Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
6
5.Thủ tục giám định vết thương còn sót  

Tải tập tin đính kèm
7
6.Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
8
7.Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
9
8.Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
10
Lập danh sách (Sở LĐTBXH) và Tờ trình (UBND tỉnh) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại “Bằng Tổ quốc ghi công”  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
 Trang đầu    1    Trang cuối