Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 29
Tất cả: 1222951

Lĩnh vực lao động nước ngoài, tiền lương, quan hệ lao động

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1
1. Đăng ký hợp đồng cá nhân  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
2
2.Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3
3 . Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động  

Tải tập tin đính kèm
4
4. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
5
5.Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động  

Tải tập tin đính kèm
6
6.Đăng ký nội quy lao động  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
7
7. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp  

Tải tập tin đính kèm
8
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  

Tải tập tin đính kèm
9
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  

Tải tập tin đính kèm
10
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động  

Tải tập tin đính kèm
 Trang đầu    1    Trang cuối