Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 72
Tất cả: 1185098

Lĩnh vực dạy nghề

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1
1.Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp  

Tải tập tin đính kèm
2
2.Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3
3.Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
4
4.Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
5
5.Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  

Tải tập tin đính kèm
6
6.Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp  

Tải tập tin đính kèm
 Trang đầu    1    Trang cuối