Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Ban Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí: Trần Văn Khái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

2. Đồng chí:  Huỳnh Thị Mỹ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

3. Đồng chí:  Võ Văn Tám – UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở

4. Đồng chí: Phan Hồng Hạnh -  Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở

     1. Văn phòng Sở: 02703.823368

     - Đồng chí Phạm Thị Thanh Tuyền - Chánh Văn phòng

     - Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Sở

     2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 02703.824286 

     - Đồng chí Trần Cẩm Loan – Trưởng phòng

     - Đồng chí Phan Thị Thu Sương - Phó trưởng phòng

     3. Thanh tra Sở: 02703.822704

     - Đồng chí Trần Thị Diệu - Chánh Thanh tra

     - Đồng chí Nguyễn Tấn Tươi – Phó Chánh Thanh tra

     4. Phòng Giáo dục nghề nghiệp: 02703.863027

     - Đồng chí Dương Quốc Thạnh - Trưởng phòng

     - Đồng chí Lương Thị Thùy Duyên - Phó trưởng phòng

     5. Phòng Lao động - Việc làm: 02703.863111

     - Đồng chí Nguyễn Tấn Trung - Trưởng phòng

     - Đồng chí Huỳnh Tuấn Kiệt - Phó trưởng phòng

     6. Phòng Người có công: 02703.826306

     - Đồng chí Cao Thị Kim Mụi - Trưởng phòng

     - Đồng chí Nguyễn Minh Luyến - Phó chánh văn phòng

     7. Phòng Bảo trợ xã hội-Bảo vệ chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới: 02703.827449

     - Đồng chí Lý Kiều Diễm – Trưởng phòng

     - Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhân - Phó Trưởng phòng

     8. Phòng phòng chống tệ nạn: 02703.863028

     Đồng chí Đào Thanh Quang – Trưởng phòng

     Đồng chí Tô Thị Bình – Phó Trưởng phòng

III. Các đơn vị trực thuộc Sở

     1. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long: 02703.860312

     - Đồng chí Trần Ngọc Chi - Giám đốc

     - Đồng chí Phạm Thị Hồng Liên - Phó Giám đốc

     - Đồng chí Đặng Văn Vạn - Phó Giám đốc

     2. Trung tâm Công tác xã hội: 02703.811878

     - Đồng chí Võ Văn Tấn Hùng - Phó Giám đốc phụ trách

     - Đồng chí Trương Thị Ngọc Yến - Phó Giám đốc

     - Đồng chí Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc

     3. Trung tâm Dịch vụ Việc làm: 02703.863844

     - Đồng chí Đặng Vinh Hiển – Giám đốc

     - Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc

     - Đồng chí Lê Thị Huế Nhị - Phó Giám đốc

     4. Quỹ bảo trợ trẻ em

     - Đồng chí Phan Hồng Hạnh - Giám đốc

     - Đồng chí Cao Thị Kim Mụi – Phó Giám đốc

     5. Nhà tang lễ - Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long: 02703.822442

     - Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Giám đốc

     - Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc

     6. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long: 0270.2463 888

     - Đồng chí Ngô Văn Toàn - Phó Giám đốc