Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Ban Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí: Trần Văn Khái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.

2. Đồng chí:  Huỳnh Thị Mỹ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

3. Đồng chí:  Võ Văn Tám – UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở.

4. Đồng chí: Phan Hồng Hạnh -  Phó Giám đốc Sở.

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở

     1. Văn phòng Sở: 02703.823368

     - Đồng chí Phạm Thị Thanh Tuyền - Chánh Văn phòng

     - Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Sở

     2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 02703.824286 

     - Đồng chí Trần Cẩm Loan – Trưởng phòng

     - Đồng chí Huỳnh Tuấn Kiệt - Phó trưởng phòng

     3. Thanh tra Sở: 02703.822704

     - Đồng chí Trần Thị Diệu - Chánh Thanh tra

     - Đồng chí Nguyễn Tấn Tươi – Phó Chánh Thanh tra

     4. Phòng Giáo dục nghề nghiệp: 02703.863027

     - Đồng chí Dương Quốc Thạnh - Trưởng phòng

     - Đồng chí Lương Thị Thùy Duyên - Phó trưởng phòng

     5. Phòng Lao động - Việc làm: 02703.863111

     - Đồng chí Lê Văn Hòa - Trưởng phòng

     - Đồng chí Nguyễn Tấn Trung - Phó trưởng phòng

     6. Phòng Người có công: 02703.826306

     - Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Trưởng phòng

     - Đồng chí Nguyễn Minh Luyến - Phó chánh văn phòng

     7. Phòng Bảo trợ xã hội-Bảo vệ chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới: 02703.827449

     - Đồng chí Cao Thị Kim Mụi – Trưởng phòng.

     - Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhân - Phó Trưởng phòng

     8. Phòng phòng chống tệ nạn: 02703.863028

     Đồng chí Đào Thanh Quang– Trưởng phòng.

     Đồng chí Tô Thị Bình– Phó Trưởng phòng.

III. Các đơn vị trực thuộc Sở

     1. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long: 02703.860312

     - Đồng chí Trần Ngọc Chi - Giám đốc

     - Đồng chí Phạm Hữu Dũng - Phó Giám đốc

     - Đồng chí Đặng Văn Vạn - Phó Giám đốc

     2. Trung tâm Công tác xã hội: 02703.811878

     - Đồng chí Võ Văn Tấn Hùng - Phó Giám đốc phụ trách

     - Đồng chí Ngô Văn Toàn - Phó Giám đốc

     - Đồng chí Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc

     3. Trung tâm Dịch vụ Việc làm: 02703.863844

     - Đồng chí Đặng Vinh Hiển – Giám đốc

     - Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc

     - Đồng chí Lê Thị Huế Nhị - Phó Giám đốc

     4. Quỹ bảo trợ trẻ em

     - Đồng chí Phan Hồng Hạnh - Giám đốc

     - Đồng chí Cao Thị Kim Mụi – Phó Giám đốc

     5. Nhà tang lễ - Quản lý nghĩa trang liệt sĩ: 02703.822442

     - Đồng chí Lý Kiều Diễm - Giám đốc

     - Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc