Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 15
Tất cả: 928884

Công tác đảng

Những điều cần biết khi xếp loại với Đảng viên có thời gian nghỉ ốm, thai sản [11/12/2018] 

Cán bộ cấp cao nêu gương tốt sẽ tạo sức lan tỏa tốt [26/11/2018] 

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [19/11/2018] 

Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên [08/11/2018] 

Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia [06/11/2018] 

Thư biểu dương hội cựu chiến binh và chi đoàn cơ sở cai nghiện ma túy vĩnh long [18/10/2018] 

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. [13/08/2018] 

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X [09/08/2018] 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) [09/06/2018] 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới [21/05/2018] 

Tỉnh ủy Vĩnh Long kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X [16/05/2018] 

Hội nghị Trung ương 7 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra [13/05/2018] 

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác cán bộ tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7, khóa XII [10/05/2018] 

Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam [18/04/2018] 

Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng [12/04/2018] 

 Trang đầu    1    Trang cuối