Lĩnh vực người có công với cách mạng

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1

 Cấp giấy báo tử  

  Tải tập tin đính kèm
2

 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3

 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp  

  Tải tập tin đính kèm
4

 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác  

  Tải tập tin đính kèm
5

 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
6

 Thủ tục giám định vết thương còn sót  

  Tải tập tin đính kèm
7

 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
8

 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
9

 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
10

 Lập danh sách (Sở LĐTBXH) và Tờ trình (UBND tỉnh) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại “Bằng Tổ quốc ghi công”  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
11

 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
12

 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KỲ CHỐNG PHÁP

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
13

 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
14

 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
15

 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
16

 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
17

 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI ƯU ĐÃI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
18

 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
19

 GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
20

 GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CON ĐẺ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
21

 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm