Lĩnh vực lao động nước ngoài

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1

 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày  

  Tải tập tin đính kèm