Chi tiết văn bản

295/QĐ-UBND
15/02/2023
15/02/2023
Quyết định Ban hành Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
Quyết định
UBND Tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn thị Quyên Thanh
Phó Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC