Chi tiết văn bản

1224/QĐ-BTC
22/06/2022
22/06/2022
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH.
Quyết định
Bộ Tài chính
Tạ Anh Tuấn
20228114238_1224-Bo Tai chinh.pdf
VĂN BẢN KHÁC