Chi tiết văn bản

54/NQ-HĐND
24/03/2022
24/03/2022
Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh VĨnh Long để thực hiện công trình, dự án
Nghị quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
VĂN BẢN KHÁC