Chi tiết văn bản

246/QĐ-UBND
10/02/2022
10/02/2022
Ban hành Đề án hỗ trợ khai thác sử dụng lực lượng lao động tỉnh Vĩnh Long đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trở về giai đoạn 2021-2025
Quyết định
UBND Tỉnh Vĩnh Long
PCT Nguyễn Thị Quyên Thanh
2022328135945_246 QD_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC