Chi tiết văn bản

03/2021/UBTVQH15
24/09/2021
24/09/2021
Nghị Quyết Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Quyết định
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Vương Đình Huệ
VĂN BẢN KHÁC