Chi tiết văn bản

132/TB-VPCP
29/05/2021
29/05/2021
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Thông báo
Văn phòng Chính phủ
2021107141129_132_TB-VPCP.pdf
VĂN BẢN KHÁC