Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 111
Tất cả: 1185109

Các vấn đề chung

Công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Và Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công) [18/01/2019] 

Tình hình tiền lương, thưởng Tết cho người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018 [18/01/2019] 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chấp thuận chủ trương tổ chức cho người có công và thân người có công điều dưỡng tập trung trong năm 2019 [18/01/2019] 

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 [17/01/2019] 

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Vĩnh Long [16/01/2019] 

Công khai giao dự toán Ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội [15/01/2019] 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động [14/01/2019] 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ [10/01/2019] 

Quy định cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính [08/01/2019] 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Chỉ thị của về việc lãnh đạo tổ chức mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 [08/01/2019] 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện tốt trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 [03/01/2019] 

Công khai bổ sung dự toán Ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Và Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội [03/01/2019] 

Công khai thu hồi dự toán Ngân sách năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội [02/01/2019] 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018 [02/01/2019] 

Ý TƯỞNG NÂNG TẦM HIỆU QUẢ [02/01/2019] 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI [02/01/2019] 

Các tin khác:
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối