CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

Thông báo

Các vấn đề chung

Lĩnh vực người có công

Lĩnh vực Lao động - Việc làm

Chính sách bình đẳng giới

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Các lĩnh vực về chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Công dân phản ánh cơ quan trả lời

Công tác đảng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

Học tập Hồ Chí Minh

Lĩnh vực đoàn thể

Thông Báo - thư mời

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 (07/03/2023)
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 (28/02/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 (08/02/2023)
Niêm yết công khai dự toán được phân bổ năm 2023 để mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của Đơn vị (Loa âm thanh và Laptop) Niêm yết công khai dự toán được phân bổ năm 2023 để mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của Đơn vị (Loa âm thanh và Laptop) (13/01/2023)
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Nhà tang lễ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Nhà tang lễ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (12/01/2023)
Thông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 Thông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 4 năm 2022 (16/12/2022)
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022 (05/12/2022)
Công khai điều chỉnh Dự toán Ngân sách năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (20/11/2022)
Thông báo về việc triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022 (15/11/2022)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (25/10/2022)
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (18/10/2022)
Thông báo về việc triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 Thông báo về việc triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (06/10/2022)
Thông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022 Thông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2022 (22/09/2022)
<< < 1 > >>